Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang: Thông báo phát hành "Bản tin Đối ngoại Bắc Giang" Điện tử

Thực hiện Kế hoạch Thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao Văn hóa tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2020, Sở Ngoại vụ là cơ quan chủ trì xây dựng Bản tin Đối ngoại của tỉnh hằng quý. Từ tháng 9-2014 đến nay, Bản tin Đối ngoại của tỉnh đã phát hành 8 số với hai ngôn ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt), số lượng bản in là 700 cuốn/số. Nội dung Bản tin nhằm tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin hoạt động đối ngoại của tỉnh; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh; các chính sách ưu đãi đầu tư; quảng bá hình ảnh tỉnh Bắc Giang năng động, giàu tiềm năng và mến khách; chia sẻ kinh nghiệm về công tác đối ngoại, tâm tư, nguyện vọng của bà con Kiều bào ở nước ngoài. Bản tin được nhiều độc giả trong và ngoài nước quan tâm, ghi nhận và đánh giá tốt.

Thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của UBND  tỉnh Bắc Giang và để tiếp tục đáp ứng nhu cầu thông tin về đối ngoại của độc giả, bà con Kiều bào ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang xin thông báo điều chỉnh về việc phát hành Bản tin như sau:

 - Ngừng xuất bản và phát hành "Bản tin Đối ngoại Bắc Giang" dưới dạng bản in đến tất cả các cơ quan, đơn vị;

- Tổ chức phát hành "Bản tin Đối ngoại Bắc Giang" dưới dạng Bản tin điện tử và đăng tải tại Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ  (http://songoaivu.bacgiang.gov.vn)

Trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân được biết để tiếp tục theo dõi, góp ý và cộng tác cho Bản tin Đối ngoại Bắc Giang.

                                                                                           Văn Phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9409341
  • Trong ngày:389
  • Trong tuần:10757
  • Trong tháng:462151
  • Trong năm:462151