nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017

Về phát triển kinh tế

Tăng trưởng kinh tế:

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) cao nhất từ 2010, ước đạt 10,3%, trong đó nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2%, công nghiệp – xây dựng tăng 17%, dịch vụ tăng 8,3%.

Sản xuất công nghiệp

Tăng trưởng công nghiệp đạt 18,3%, cao hơn 3% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp bằng 119,3% so với cùng kỳ năm trước.

Các ngành sản xuất chiếm tỷ trọng lớn như may mặc, điện tử... tăng trưởng ổn định,. 6 tháng đầu năm có 150 doanh nghiệp đi vào hoạt động, một số doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo giá trị sản xuất tăng thêm khoảng 7.200 tỷ USD.   

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh) 6 tháng ước đạt 33.775 tỷ đồng, bằng 46,9% kế hoạch, 19,3% so với cùng kỳ; trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt 2.245 tỷ đồng, tăng 22,8%, kinh tế ngoài nhà nước đạt 6.655 tỷ đồng, tăng 14,6%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 25.960 tỷ đồng, tăng 26,0%.

 Sản xuất nông nghiệp

Trong chăn nuôi, tập trung cao cho tiêm phòng, kiểm dịch vận chuyển, kiểm tra vệ sinh thú y nên không phát sinh dịch Diện tích gieo trồng vụ Đông -Xuân đạt 101,420ha. Diện tích vài thiểu ước đạt 100 nghìn tấn (giảm 48 tấn so với cùng kỳ), thị trường tiêu thụ ổn định, giá dao động 25.000-35.000đồng/kg.

Chăn nuôi ổn định, không phát sinh dịch bệnh lớn. Tuy nhiên giá sản phẩm lợn xuống thấp, người chăn nuôi thua lỗ, khó khăn trong tái đàn cuối năm. Sản lượng thịt hơi ước đạt 135 nghìn tấn (tăng 6,5% so với cùng kỳ). Sản lượng thủy sản ước đạt 19.810 tấn tăng 7,2% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh trồng được 5.150ha rừng tập trung, đạt 103% kế hoạch.

Hoạt động thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ 6 tháng ước đạt 10.625 tỷ đồng.

Tính đến 15/6/2017, giá trị xuất khẩu trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.788 triệu USD,tăng 30% so với cùng kỳ;  giá trị nhập khẩu ước đạt 2.675 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ.

Ước đến 30/6/2017, tổng nguồn vốn huy động đạt 35.455 tỷ đồng, tăng 10,2%; dư nợ tín dụng ước đạt 33.930 tỷ đồng, nợ xấu trên địa bàn là 380 tỷ đồng.

Thu ngân sách và đầu tư công

Tổng thu ngân sách 6 tháng ước đạt 2.750,3 tỷ đồng. Chi ngân sách được kiểm soát theo đúng quy định, ước đạt 5.267 tỷ đồng.

Tổng đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 16.200 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ

 

Thu hút đầu tư và Phát triển doanh nghiệp

Kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đạt 58,2 điểm, đúng thứ 33/63 tỉnh thành, tăn 7 bậc so với năm 2015.

Trong 6 tháng, có 123 dự án đầu tư được cấp mới và đăng ký tăng thêm với tổng vốn đầu tư thu hút quy đổi đạt 1,8 tỷ USD bằng 7,2% mục tiêu năm. Trong đó có 65 dự án trong nước, vốn đăng ký 26.495 tỷ đồng; 33 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 514 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 25 dự án với số vốn 302,2 tỷ đồng và 97,8 triệu USD. Có 578 doanh nghiệp, 21 chi nhánh, văn phòng đại diện được thành lập mới, tổng vốn đăng ký 6.430 tỷ đồng.

 Lĩnh vực văn hoá - xã hội

Về giáo dục - đào tạo

Tổ chức đánh giá xếp loại học sinh, xét hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS, chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia. Chất lượng giáo dục mũi nhọn duy trì ở tốp đầu cả nước.

Tỷ lệ kiên cố hóa trương lớp học đạt 84,8%, toàn tỉnh có 668 trường đạt chuẩn quốc gia.

 Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017”, tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, bênh truyền qua thực phẩm.

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn là 89,3%, Thực hiện lập hồ sơ điện tử quản lý sức khỏe cho nhân dân.

Lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao

Tổ chức đón nhận Bằng xếp hạng di tích quoocs gia đặc biệt chùa Bổ Đà và Quyết định công bố danh mục di sản phi vật thể  quốc gia Lễ hội Bổ Đà.Triển khai đúng kế hoạch Chương trình Đại hội TDTD tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII năm 2017.

Tình hình đời sống nhân dân, lao động, việc làm

Công tác xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội và các chính sách với người có công, gia đình chính sách được triển khai thực hiện đầy đủ. Đời sống nhân dân trên địa bàn cơ bản ổn định.

Hoạt động quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội được duy trì đúng quy định; công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm.

Công tác cải cách hành chính

Đã ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công; Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh... Chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2016 của tỉnh đứng thứ 11 trong toàn quốc, tăng 10 bậc so với năm 2015.

Hồng Nhung (tổng hợp)

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10226493
  • Trong ngày:312
  • Trong tuần:11394
  • Trong tháng:369313
  • Trong năm:1279303