Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2017

Về phát triển kinh tế

Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 bằng 144,1% so với tháng trước, bằng 129,1% so với tháng 10/2016. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo với các lĩn vực sản xuất quan trọng như: may mặc, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy...sản xuất ổn định, tiếp tục đóng góp lớn vào tăng trưởng công nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số ngành sản xuất gặp khó khăn, sản lượng đạt thấp hơn so với cùng kỳ.  

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) 10 tháng đã vượt kế hoạch, ước đạt 93.760 tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ, bằng 100,8% kế hoạch; trong đó: khu vực kinh tế Nhà nước đạt 5.290 tỷ đồng, tăng 27,4%, bằng 77,1%; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước đạt 15.980 tỷ đồng, tăng 14,6%, bằng 97,9 %; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 72.490 tỷ đồng, tăng 35,1%, bằng 103,9% kế hoạch.

Sản xuất nông nghiệp

Các địa phương đang tập trung thu hoạch lúa Mùa và gieo trồng cây vụ Đông. Tính đến ngày 16/10/2017, toàn tỉnh đã thu hoạch 41.000 ha lúa Mùa, bằng 73,0% diện tích, năng suất ước đạt 55,4 tạ/ha; gieo trồng 8.550 ha, đạt 37% kế hoạch, bằng 56,0% so với cùng kỳ. Chăn nuôi, thủy sản phát triển bình thường; phòng trừ dịch bệnh được tập trung cao. Hiện nay, giá lợn hơi vẫn ở mức thấp nên người chăn nuôi vẫn gặp nhiều khó khăn.

Công tác trồng rừng đạt kết quả tích cực, toàn tỉnh đã trồng được 2,4 triệu cây phân tán các loại, đạt 240% kế hoạch năm, 167 ha rừng phòng hộ, đặc dụng (đạt 111,7% kế hoạch và 7.067 ha rừng sản xuất tập trung (đạt 145,7% kế hoạch).

Hoạt động thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tháng 10 ước đạt 1.886 tỷ đồng. Cộng dồn 10 tháng ước đạt 17.875 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, bằng 81,3% so với kế hoạch.

Giá trị xuất, nhập khẩu tăng khá, giá trị xuất khẩu ước đạt 5.110 triệu USD; giá trị nhập khẩu ước đạt 5.030 triệu USD

Tổng nguồn vốn huy động của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh ước đạt 38.250 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2016, dư nợ tín dụng đạt 36.500 tỷ đồng, tăng 9,7% so với năm 2016.

Thu ngân sách và đầu tư công

Tổng thu ngân sách nội địa 10 tháng ước đạt 3.860 tỷ đồng;

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 là 2.871 tỷ đồng. Ước đến 31/10/2017, giá trị khối lượng thực hiện đạt 2.207 tỷ đồng, bằng 76,9% kế hoạch; giải ngân ước đạt 2.050 tỷ đồng, bằng 71.4% kế hoạch.

Thu hút đầu tư và Phát triển doanh nghiệp

Lũy kế 10 tháng, đã thu hút được tổng số vốn đầu tư quy đổi đạt 2.062 triệu USD, bằng 82.5% mục tiêu năm; trong đó cấp mới 109 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 27.695 tỷ đồng, 45 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 738,2 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 30 dự án với tổng vốn tăng thêm là 103,7 triệu USD.

Công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Trong 10 tháng, toàn tỉnh đã cấp 544 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 417 tổ chức, đạt 544% kế hoạch; cấp mới 19.121 giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, đạt 76,5% kế hoạch; cấp đổi 18.787 giấy chứng nhận, đạt 125,0 % kế hoạch.

Tổ chức Hội nghị tổng kế Chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường năm 2017, sơ kế 01 năm thực hiện Nghị quyết số 139-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kiểm điểm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 21/02/2012, Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo duy trì hoạt động của đường dây nóng, tiếp nhận thông tin, phản án, kiến nghị trong hoạt động quản lý về tài nguyên, môi trường, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm.

 Lĩnh vực văn hoá - xã hội

Về giáo dục - đào tạo

Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học, tăng cường chất lượng các hoạt động giáo dục, duy trì kỷ cương, nền nếp và bảo đảm an ninh trật tự trường học; xây dựng trường mầm non trọng điểm chất lượng cao. Kiểm tra việc thực hiện các khoản thu đầu năm và quản lý sử dụng ngân sách ở một số cơ sở giáo dục; chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Công tác y tế tiếp tục được tập trung cao cho việc phòng, chống dịch bệnh, chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ động phối hợp phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Đẩy nhanh tiến độ tin học hóa trong khám bệnh, chữa bệnh và Đề án xã hội hóa y tế. Triển khai “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT” năm 2018.

Lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao

Công tác thông tin, tuyên truyền tập trung phản ánh, đưa tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, việc triển khai các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII, năm 2017 và hoàn thành các môn thi đấu còn lại trong chương trình Đại hội; triển khai chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2018.

Tình hình đời sống nhân dân, lao động, việc làm

Công tác xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội và các chính sách với người có công, gia đình chính sách được triển khai thực hiện đầy đủ. Đời sống nhân dân trên địa bàn cơ bản ổn định.

Hoạt động quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội được duy trì đúng quy định; công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm.

Công tác cải cách hành chính

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường công tác thông tin, tuyền truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kế quả ở cấp huyện, cấp xã; triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Thông tin Truyền Thông và Bộ Nội vụ về thúc đẩy gắn kết công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020.

Thế Bằng (tổng hợp)

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9399631
  • Trong ngày:1047
  • Trong tuần:1047
  • Trong tháng:452441
  • Trong năm:452441