Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Tình hình xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa của tỉnh

Trong thời gian qua, bằng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các tổ chức, cá nhân đề xuất và được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt triển khai một số đề tài, dự án có hiệu quả. 

Nông dân huyện Lục Nam chăm sóc na (Ảnh: Quốc Phương/ Báo Bắc Giang)

Tiêu biểu như các dự án: Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Lục Ngạn cho sản phẩm vải thiều của tỉnh Bắc Giang”Đến nay diện tích vải VietGAP của tỉnh đạt hơn 6.500 ha, áp dụng trên phạm vi 15/30 xã của huyện Lục Ngạn, hơn 10.000 hộ trong huyện áp dụng quy trình, năm 2012 ước đạt 30.000 tấn, chiếm 30% sản lượng vải thiều của huyện. Giá trị sản phẩm tăng từ 2-2,5 lần so với vải canh tác thông thường. Dự án“Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận gà đồi Yên Thế cho sản phẩm gà đồi của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang” đã góp phần đưa tổng đàn gà của huyện Yên Thế lớn nhất cả nước đối với quy mô huyện, trung bình nuôi từ 12-15 triệu con gà/năm. Giá bán khá ổn định, năm sau cao hơn năm trước và cao hơn giá bán ở các khu vực chăn nuôi khác. Hàng năm người dân Yên Thế có doanh thu từ nghề nuôi gà khoảng 1.000- 1.300 tỷ đồng, bình quân đạt 59-76,5 triệu đồng/hộ/năm. Nhờ dự án này mà hiện nay gà Yên Thế giữ được thương hiệu và được một số siêu thị Hà Nội chấp nhận tiêu thụ, đem lại lợi ích kinh tế lớn. Dự án“Xây dựng và đề xuất hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể mỳ Chũ” đã hỗ trợ thành lập Hội sản xuất và tiêu thụ mỳ Chũ; xây dựng hồ sơ đăng ký và được Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm mỳ gạo được sản xuất tại huyện Lục Ngạn. Vận hành thử nghiệm mô hình quản lý nhãn hiệu tập thể “mỳ Chũ” phù hợp với thực tiễn. Dự án Xây dựng và đề xuất hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể gạo thơm Yên Dũng” đã hỗ trợ thành lập Hội sản xuất và tiêu thụ gạo thơm Yên Dũng; xây dựng hồ sơ đăng ký và được bản hộ quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm gạo thơm của huyện Yên Dũng. Mô hình vận hành thử nghiệm, khai thác nhãn hiệu đã được đánh giá cao. Đề tài Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển bền vững nghề mỳ Kế, thành phố Bắc Giang” đã công bố chất lượng, quảng bá sản phẩm mỳ Kế và đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững nhãn hiệu tập thể mỳ Kế cũng như nghề sản xuất mỳ gạo tại xã Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang. Ngoài ra Sở Khoa học và Công nghệ còn đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh trình Bộ KH&CN triển khai các dự án về “Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ việc quản lý và nâng cao chất lượng cho sản phẩm vải thiều mang chỉ dẫn địa lý Lục Ngạn của tỉnh Bắc Giang”Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể gạo thơm của huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang”. Tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ trung ương và sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh để thực hiện các đề tài, dự án trên gần 3,5 tỷ đồng.

Những đề tài, dự án trên đã tạo lập, quản lý và phát triển các đối tượng sở hữu công nghiệp như: chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa của tỉnh, góp phần đưa sản phẩm tham gia các kênh tiêu thụ, phân phối lớn tại các tỉnh, thành phố lân cận và hệ thống các siêu thị lớn trên toàn quốc, tiến tới xuất khẩu. Bên cạnh đó, với chức năng giúp UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, trong những năm qua Sở Khoa học và Công nghệ bên cạnh việc đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ còn đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm, dịch vụ.

Việc hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, hàng hóa được quan tâm, Trước năm 2005 chưa có sản phẩm, hàng hóa của tỉnh được xác lập quyền về sở hữu công nghiệp. Đến nay đã có 13 sản phẩm, hàng hóa của tỉnh được hỗ trợ xây dựng thương hiệu, gồm: Vải thiều Lục Ngạn, rượu Làng Vân, rượu Kiên Thành, mây tre đan Tăng Tiến, gạo nếp Phì Điền, mật ong Lục Ngạn, mỳ Kế, mỳ Chũ, gạo thơm Yên Dũng, gà đồi Yên Thế, nhung hươu Hoàn Thành, bánh đa Kế, gà sạch Yên Dũng.

Nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã nhận thức được vai trò của sở hữu trí tuệ trong xu thế phát triển, nên số lượng các nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích của tỉnh đã đăng ký không ngừng tăng. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 350 văn bằng được bảo hộ về nhãn hiệu hàng hóa; 60 văn bằng được bảo hộ về kiểu dáng công nghiệp, 01 văn bằng về giải pháp hữu ích. Công tác phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật từng bước được quan tâm. Thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hộ ở nước ngoài đối với sản phẩm vải thiều Lục Ngạn và gà đồi Yên Thế tại 5 nước: Lào, Cam phu chia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan. 

Việc xây dựng và quản lý thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa của tỉnh là vấn đề lớn, cần sự quan tâm của cả hệ thống chính trị. Hiện nay tỉnh Bắc Giang có nhiều mặt hàng nông sản chất lượng cao nhưng thường xuất bán dưới dạng thô, chưa qua chế biến. Vì lẽ đó mà sản lượng nông sản xuất khẩu tuy lớn nhưng hiệu quả kinh tế lại thấp. Như vậy, để tạo và giữ thương hiệu nông sản xuất khẩu, chúng ta phải quan tâm đến việc bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp. Bên cạnh đó việc xây dựng thương hiệu cần gắn với nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Nếu làm tốt việc quảng bá, xây dựng thương hiệu gắn với phát triển chất lượng sản phẩm thì giá trị hàng nông sản của tỉnh Bắc Giang sẽ có khả năng cạnh tranh cao trong nước và quốc tế, khẳng định uy tín, chất lượng sản phẩm trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới./.

                                                                                                                                            Nguyễn Đức Kiên

                                                                                                                             Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

                                                                                                                                     (Nguồn: tinhuybacgiang.org.vn)

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9419927
  • Trong ngày:44
  • Trong tuần:21343
  • Trong tháng:472737
  • Trong năm:472737