Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Tình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2017

Về phát triển kinh tế

Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 bằng 102,6% so với tháng 7, bằng 133,4% so với tháng 8/2016. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) 8 tháng ước đạt 68.980 tỷ đồng, trong đó: khu vực kinh tế Nhà nước ước đạt 4.020 tỷ đồng, tăng 21,7%; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 10.520 tỷ đồng, tăng 16,9%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 54.440 tỷ đồng, tăng 35,0%.

 Sản xuất nông nghiệp

Tính đến ngày 15/8/2017, toàn tỉnh đã gieo trồng cây vụ mùa đạt 90,7% kế hoạch, trong đó gieo cấy được 55.300 ha lúa, đạt 95,9% kế hoạch. Đàn vật nuôi trong tỉnh ổn định, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra.

Sản lượng khai thác thủy sản đến nay đạt 25.600 tấn, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Đã trồng được 6.126 ha rừng tập trung, đạt 123,2% kế hoạch.

Hoạt động thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tháng 8 ước đạt 1.840 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước; 8 tháng ước đạt 14.145 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, bằng 64,3% so kế hoạch.

Tính đến 17/8/2017, giá trị xuất khẩu ước đạt 3.900 triệu USD, bằng 81,3% kế hoạch, tăng 31% so cùng kỳ; giá trị nhập khẩu ước đạt 3.745 triệu USD, bằng 73,4% kế hoạch, tăng 29,5% so cùng kỳ.

Ước đến hết tháng 8/2017, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 37.020 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 35.080  tỷ đồng, nợ xấu là 287 tỷ đồng.

Thu ngân sách và đầu tư công

Tổng thu ngân sách nội địa tháng 8 ước đạt 305  tỷ đồng, 8 tháng ước đạt 3.185 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn đầu tư công đến tháng 7/2017 là 3.090 tỷ đồng. Giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 2.071 tỷ đồng, bằng 67,0% kế hoạch; giá trị giải ngân đạt 1.840 tỷ đồng, bằng 59,5% kế hoạch vốn.

Thu hút đầu tư và Phát triển doanh nghiệp

Trong tháng 8, 23 dự án đầu tư, tổng số vốn đăng ký quy đổi đạt 24 triệu USD, trong đó có 15 dự án trong nước, vốn đăng ký 364 tỷ đồng, 08 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 8,02 triệu USD.

Trong tháng 8 có 156 doanh nghiệp được thành lập mới, vốn đăng ký 769 tỷ đồng. Tổng số 8 tháng có 862 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 58%, đạt 86,2% kế hoạch năm, vốn đăng ký là 8.114 tỷ đồng giảm 4,2% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Trong 08 tháng đầu năm, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã cấp 473 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 373  tổ chức, đạt 473% kế hoạch; cấp mới 16.431 giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, đạt 65,7% kế hoạch; cấp đổi 16.962 giấy chứng nhận, đạt 113,1% kế hoạch.

Công tác quản lý môi trường và bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước tiếp tục được quan tâm.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội

Về giáo dục - đào tạo

Tổ chức tổng kết năm học 2016-2017; hoàn thành việc xét tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2017-2018. Tổ chức công bố kết quả thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017 theo đúng quy chế. Bố trí, sắp xếp và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng cho năm học mới 2017-2018. Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới dạy học tiếng Anh trong các trường phổ thông giai đoạn 2016-2020.

 Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Triển khai phòng chống dịch bệnh mùa hè, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ động phối hợp phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

Lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao

Tổ chức kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Xây dựng đề án tổ chức lễ hội và chuẩn bị điều kiện thực hiện xã hội hóa xây dựng một số hạng mục khu vực Chùa Hạ, dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử

Tình hình đời sống nhân dân, lao động, việc làm

Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đối với người có công tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đời sống nhân dân trên địa bàn cơ bản ổn định.

Hoạt động quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội được duy trì đúng quy định; công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm.

Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho lao động mất việc

Công tác cải cách hành chính

Công bố kết quả  xếp hạng và đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2016 đối với các Sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện. Triển khai đánh giá, phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2016

Hồng Nhung (tổng hợp)

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9421108
  • Trong ngày:1225
  • Trong tuần:22524
  • Trong tháng:473918
  • Trong năm:473918