Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Tăng thời hạn sử dụng của thẻ ABTC

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC).
Theo đó, một trong những điểm mới của Quyết định này là thời hạn sử dụng thẻ ABTC được kéo dài từ 3 năm lên 5 năm kể từ ngày cấp. Trường hợp thẻ ABTC hết thời hạn sử dụng sẽ được cấp thẻ mới. Đối với những thẻ đã được cấp trước ngày 1-9-2015 còn thời hạn sẽ được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn ghi trong thẻ. 
Bên cạnh đó, khi thẻ được cấp đã hết hạn mà chủ sở hữu thẻ vẫn có nhu cầu sử dụng và không thay đổi về chức danh và vị trí công tác so với lần đề nghị cấp thẻ ABTC trước đó thì hồ sơ nộp đề nghị xin cấp thẻ ABTC mới chỉ cần một tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan tổ chức cán bộ các ngành kinh tế, quản lý nhà nước chuyên ngành về hoạt động của các doanh nghiệp (theo mẫu do Bộ Công an quy định); thẻ ABTC đã được cấp.. Nếu thẻ ABTC đã được cấp nhưng chưa hết hạn mà người sử dụng muốn xin cấp lại thì thẻ ABTC được cấp lại sẽ có thời hạn 5 năm tính từ ngày cấp thẻ cũ.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15-12-2015.
                                                                                                                                                                      Vân Nguyễn

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9467612
  • Trong ngày:1358
  • Trong tuần:2848
  • Trong tháng:520422
  • Trong năm:520422