Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Thông báo các thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Theo Quyết định 121/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Ngoại vụ triển khai tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 06 thủ tục hành chính sau:

Ảnh minh họa (nguồn: internet)

1.  Thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

2.  Thủ tục cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)

3.  Thủ tục cho phép phóng viên thường trú nước ngoài đến làm việc tại tỉnh

4.  Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh

5.  Thẩm định và phê duyệt khoản viện trợ phi dự án sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài

6.  Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung khoản viện trợ phi dự án sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Quy trình nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích được thực hiện theo quy định tại Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Mai Hương

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9469831
  • Trong ngày:1862
  • Trong tuần:5067
  • Trong tháng:522641
  • Trong năm:522641