Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Thông tư mới về Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Bộ Ngoại giao vừa ban hành Thông tư 03/2016/TT-BNG hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

Ảnh minh họa ( Nguồn:Internet)

Theo đó, cơ quan cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm ở trong nước bao gồm Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh.

Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, công hàm xin thị thực theo mẫu mới 01/2016/XNC có thể khai trên bản in sẵn hoặc khai trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự tại địa chỉ www.lanhsuvietnam.gov.vn;

Thành phần hồ sơ, trình tự, thời hạn giải quyết đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm; việc nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua Cơ quan ngoại vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định cụ thể tại Điều 10,11,12,13 của Thông tư. Đồng thời, Bộ Ngoại giao ban hành kèm theo Thông tư này 07 biểu mẫu gồm:

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, công hàm xin thị thực (mẫu 01/2016/XNC), chi tiết xem tại đây;

- Tờ khai đề nghị sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (mẫu 02/2016/XNC), chi tiết xem tại đây;

- Văn bản về việc cử cán bộ, công chức, viên chức quản lý, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đi công tác nước ngoài (mẫu 03/2016/XNC), chi tiết xem tại đây;

- Văn bản giới thiệu mẫu con dấu, chữ ký của cơ quan và người có thẩm quyền cử cán bộ, công chức, viên chức quản lý, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đi công tác nước ngoài (mẫu 04/2016/XNC), chi tiết xem tại đây;

- Văn bản ủy quyền cử cán bộ, công chức, viên chức quản lý, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đi công tác nước ngoài (mẫu 05/2016/XNC), chi tiết xem tại đây;

- Văn bản thông báo mất hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (mẫu 06/2016/XNC), chi tiết xem tại đây;

- Phiếu biên nhận hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm xin thị thực (mẫu 07/2016/XNC), chi tiết xem tại đây;.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/8/2016, thay thế Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

                                                                                                                                       Phòng LS&NVNONN (tổng hợp)

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9417265
  • Trong ngày:1949
  • Trong tuần:18681
  • Trong tháng:470075
  • Trong năm:470075