Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định của CP về thu hút cá nhân hoạt động KHCN người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KHCN tại Việt Nam

Ngày 13/7/2015, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 24/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết  thi hành Khoản 6 Điều 14 Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ Việt Nam.

 
Nội dung Nghị định số 87/2014/NĐ-CP và Thông tư số 24/2015/TT-BLĐTBXH download tại đây:

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9467621
  • Trong ngày:1367
  • Trong tuần:2857
  • Trong tháng:520431
  • Trong năm:520431