nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung khoản viện trợ phi dự án sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

- Các tổ chức PCPNN có viện trợ phi dự án hoặc các cơ quan,  đơn vị được các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài trao tặng viện trợ dưới dạng tiền mặt hoặc hiện vật cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung khoản viện trợ nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ;

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Liên cơ quan, khối cơ quan chuyên môn, Quảng trường 3-2, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại/Fax: 0240.3992.238/ 0240.3992.238

- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Ngoại vụ xem xét thẩm định khoản viện trợ phi dự án cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và có văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Sở Ngoại vụ có văn bản trình phê duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt tiếp nhận.

Bước 3: Trả kết quả hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Sở Ngoại vụ.

- Gửi qua đường bưu điện  theo địa chỉ: Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang, Tầng 10, tòa nhà Liên cơ quan, khối cơ quan chuyên môn, Quảng trường 3/2, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ

3.1. Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các khoản viện trợ phi dự án của Cơ quan chủ quản hoặc Chủ khoản viện trợ PCPNN. Nội dung nêu rõ lý do và giải pháp cần thiết để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung.

- Văn bản giải trình chi tiết nội dung điều chỉnh, sửa đổi bao gồm ngân sách, nội dung hoạt động, thời gian, nhân sự, những tác động khác nếu có.

 - Văn bản thống nhất của nhà tài trợ về việc điều chỉnh, sửa đổi , bổ sung các khoản viện trợ PCPNN.

 - Các văn bản liên quan khác (nếu có).

  3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (hồ sơ gốc)

 4. Thời hạn giải quyết

 - 04 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh

5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân , tổ chức. 

6. Cơ quan thực hiện: 

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ.

7. Lệ phí: Không.

8. Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt điều chỉnh, sửa đổi,  bổ sung các khoản viện trợ.

9. Mẫu tờ đơn, tờ khai: Không

10. Yêu cầu điều kiện: Không

11. Căn cứ pháp lý

- Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN;

- Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ  về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

- Thông tư số  07/2010/TT-BKH ngày 30/03/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN;

- Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 05/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

- Quyết định số 497/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy chế quản ký viện trợ và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10342454
  • Trong ngày:322
  • Trong tuần:12897
  • Trong tháng:485274
  • Trong năm:1395264