nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Thủ tục tiếp nhận và xử lý đơn thư

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Ngoại vụ,  tầng 10, Tòa nhà A, Trụ sở làm việc  liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3-2, thànhphố Bắc Giang,tỉnh Bắc Giang. hoặc gửi qua đường Bưu điện.

Bước 2: Thụ lý đơn

- Đối với đơn nhận trực tiếp:

+ Trường hợp thuộc thẩm quyền  giải quyết của Sở Ngoại vụ, hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thì viết Phiếu hướng dẫn người làm đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Đối với đơn nhận qua đường Bưu điện:

+ Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết thì tiếp nhận giải quyết.

+ Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết thì có Phiếu hướng dẫn.

Bước 3: Nhận kết quả qua đường Bưu điện theo đúng địa chỉ cá nhân, tổ chức ghi trong đơn.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần (Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang hoặc thông qua hệ thống Bưu chính.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

Đơn hoặc yêu cầu, kiến nghị (nếu có).

- Đối với Khiếu nại: Đơn thư khiếu nại, biên bản ghi lời khiếu nại; Văn bản thụ lý, giao việc của cấp có thẩm quyền; Các văn bản thẩm tra, xác minh khiếu nại; Các văn bản về quyết định giải quyết khiếu nại; Các văn bản khác liên quan đến quá trình giải quyết khiếu nại.

- Đối với Tố cáo: Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo; Biên bản xác minh, kết quả giám định, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình giải quyết; Văn bản giải trình của người bị tố cáo; Kết luận về nội dung tố cáo, văn bản kiến nghị biện pháp xử lý; Quyết định xử lý và các tài liệu khác có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.

5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức. 

6. Cơ quan thực hiện:  Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang

7. Lệ phí: Không.

8. Kết quả thực hiện: Văn bản hướng dẫn hoặc văn bản trả lời.

9. Mẫu tờ đơn, tờ khai: Không.

10.  Yêu cầu điều kiện:

11. Căn cứ pháp lý:

 - Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2011;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số  điều của Luật Khiếu nại;

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo;

- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chíh phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, phản ánh kiến nghị có liên quan đến KNTC;

- Thông tư số 07/2011/TT-TTCP ngày 28/7/2011 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn quy trình tiếp công dân;

- Quyết định số 342/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang.

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10329903
  • Trong ngày:346
  • Trong tuần:346
  • Trong tháng:472723
  • Trong năm:1382713