Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Thủ tục hành chính

STT Tiêu đề Ngày đăng Mức độ
1 Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 10/10/2018 - 07:59 3
2 Đẩy mạnh việc gửi, nhận kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 05/10/2018 - 16:12 3
3 Thủ tục cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) 23/07/2015 - 11:32 3
4 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự 23/07/2015 - 11:28 3
5 Thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý 23/07/2015 - 11:16 3
6 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung khoản viện trợ phi dự án sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài 25/09/2014 - 10:10 3
7 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt khoản viện trợ phi dự án sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài. 25/09/2014 - 10:02 3
8 Thủ tục tiếp nhận và giải quyết tố cáo 04/12/2013 - 14:23 3
9 Thủ tục tiếp nhận và giải quyết khiếu nại lần hai 04/12/2013 - 14:18 3
10 Thủ tục tiếp nhận và giải quyết khiếu nại lần đầu 04/12/2013 - 14:08 3
11 Thủ tục tiếp nhận và xử lý đơn thư 04/12/2013 - 14:05 3
12 Thủ tục tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 04/12/2013 - 14:01 3
13 Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang 04/12/2013 - 13:57 3
14 Thủ tục cho phép phóng viên thường trú nước ngoài đến hoạt động thông tin, báo chí tại tỉnh 04/12/2013 - 13:54 3

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10012566
  • Trong ngày:521
  • Trong tuần:18551
  • Trong tháng:155386
  • Trong năm:1065376