Ngày đăng: 29/01/2019
Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang phát hành Bản tin đối ngoại số 17- Số đặc biệt chào xuân 2019 điểm lại những hoạt động đối ngoại nổi bật của tỉnh trong năm 2018; các bài phân tích chuyên sâu liên quan... Xem tiếp
Ngày đăng: 31/10/2018
Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang phát hành Bản tin đối ngoại số 16 điểm lại một số hoạt động đối ngoại nổi bật của tỉnh trong Qúy III; một số bài phân tích chuyên sâu liên quan đến công tác đối ngoại...;... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/07/2018
Sở Ngoại vụ phát hành Bản tin Đối ngoại số 15 nhằm điểm lại một số hoạt động đối ngoại nổi bật của tỉnh trong Qúy I-2018; một số bài phân tích chuyên sâu liên quan đến công tác đối ngoại...;Giới... Xem tiếp
Ngày đăng: 02/03/2018
Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang phát hành Bản tin đối ngoại số 14- Chào xuân 2018 nhằm điểm lại một số hoạt động đối ngoại nổi bật của tỉnh trong năm 2017; một số bài phân tích chuyên sâu liên quan đến... Xem tiếp
Ngày đăng: 17/01/2018
Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang phát hành Bản tin đối ngoại số 13 nhằm điểm lại một số hoạt động đối ngoại nổi bật của tỉnh trong Quý IV năm 2017; các hoạt động KT-XH, thu hút đầu tư của tỉnh... Xem tiếp
Ngày đăng: 28/11/2017
Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang phát hành Bản tin đối ngoại số 12 nhằm điểm lại một số hoạt động đối ngoại nổi bật của tỉnh trong Quý III năm 2017; tuyên truyền tuần lễ cấp cao APEC... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/07/2017
Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang phát hành Bản tin đối ngoại số 11 nhằm điểm lại một số hoạt động đối ngoại nổi bật của tỉnh trong Quý II năm 2017; hướng tới Cộng đồng ASEAN; chào mừng năm hữu nghị đoàn... Xem tiếp
Ngày đăng: 25/01/2017
Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang phát hành Bản tin đối ngoại số 10- Chào xuân Đinh Dậu 2017 nhằm điểm lại một số nét nổi bật trong công tác đối ngoại tỉnh Bắc Giang năm 2016; một số bài viết chuyên sâu... Xem tiếp
Ngày đăng: 26/12/2016
Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang phát hành Bản tin đối ngoại số 09 nhằm điểm lại một số hoạt động đối ngoại nổi bật của tỉnh trong Quý III năm 2016; đăng tải một số bài viết chuyên sâu về lĩnh vực ngoại... Xem tiếp
Ngày đăng: 21/06/2016
Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang phát hành Bản tin đối ngoại số 08 nhằm điểm lại một số hoạt động đối ngoại nổi bật của tỉnh trong Quý II năm 2016; hướng tới Cộng đồng ASEAN; chào mừng thành công của bầu... Xem tiếp

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 5,789
Tổng số trong ngày: 471
Tổng số trong tuần: 470
Tổng số trong tháng: 24,269
Tổng số trong năm: 100,216
Tổng số truy cập: 110,214