Ngày đăng: 03/10/2016
Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại tỉnh Bắc Giang (FOSIC) trực thuộc Sở Ngoại vụ cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị dịch cabin phục vụ hội nghị, hội thảo quốc tế trong và ngoài tỉnh Bắc Giang. Xem tiếp
Ngày đăng: 11/11/2015
Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào thị trường TPP được hưởng thuế suất 0% ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực hoặc sau 3-5 năm. Xem tiếp

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 5,236
Tổng số trong ngày: 499
Tổng số trong tuần: 498
Tổng số trong tháng: 24,297
Tổng số trong năm: 100,244
Tổng số truy cập: 110,242