Đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em xã Khám Lạng, huyện Lục Nam

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Hiện nay, tỉnh Bắc Giang đang triển khai thực hiện 21 dự án viện trợ PCPNN với tổng giá trị cam kết viện trợ đạt 1,83 triệu USD. Các chương trình, dự án của các tổ chức PCPNN nói chung và tổ chức YWAM nói riêng triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã và đang tập trung trên các lĩnh vực ưu tiên thu hút nguồn viện trợ phi chính phủ của tỉnh như: giải quyết các vấn đề khó khăn về giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và nông thôn, giáo dục và đào tạo, y tế, nước sạch và bảo vệ môi trường trên địa bàn 10/10 huyện, thành phố của tỉnh, tập trung nhiều ở các vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Hiện nay, tỉnh Bắc Giang đang triển khai thực hiện 21 dự án viện trợ PCPNN với tổng giá trị cam kết viện trợ đạt 1,83 triệu USD.  Các chương trình, dự án của các tổ chức PCPNN nói chung và tổ chức YWAM nói riêng triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã và đang tập trung trên các lĩnh vực ưu tiên thu hút nguồn viện trợ phi chính phủ của tỉnh như: giải quyết các vấn đề khó khăn về giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và nông thôn, giáo dục và đào tạo, y tế, nước sạch và bảo vệ môi trường trên địa bàn 10/10 huyện, thành phố của tỉnh, tập trung nhiều ở các vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Trong quá trình hoạt động tại tỉnh Bắc Giang, Tổ chức YWAM đã phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với các ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển nông thôn tại huyện Lục Nam, mang lại hiệu quả thiết thực cho đối tượng hưởng lợi; đồng thời phù hợp với lĩnh vực hoạt động mà Tổ chức đăng ký và nằm trong danh mục các dự án ưu tiên vận động viện trợ của tỉnh Bắc Giang.

Nhân viên tổ chức hướng dẫn phụ nữ huyện Lục Nam

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định phê duyệt dự án “Cải thiện chất lượng giáo dục cho trẻ và nâng cao vai trò của phụ nữ” tại xã Khám Lạng, huyện Lục Nam. Dự án với tổng ngân sách là 925.482.000 đồng, trong đó Tổ chức YWAM tài trợ 643.566.000 đồng (tương đương 70%), và vốn đối ứng của địa phương là 281.916.000 đồng (tương đương 30%). Nguồn vốn đối ứng địa phương và Ngân sách của dự án được phân bổ chi tiết thông qua các hoạt động về tập huấn, tuyên truyền, mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, thăm quan học hỏi, xây dựng nhà lạnh. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa UBND xã Khám Lạng và Tổ chức YWAM  trong việc quản lý tài chính của dự án tạo điều kiện cho việc đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cho dự án theo từng giai đoạn 6 tháng và hàng năm.

Tập huấn về chế độ dinh dưỡng cho trẻ em từ 0-5 tuổi

Được biết mục đích của dự án nhằm góp phần cải thiện chất lượng giáo dục cho trẻ và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ tại xã Khám Lạng (huyện Lục Nam), với đối tượng hưởng lợi trực tiếp là trẻ 0-5 tuổi, giáo viên trường mầm non, phụ nữ trong độ tuổi 18 đến 55, các hộ gia đình trồng hoa; các mục tiêu và kết quả dự kiến được diễn giải cụ thể với các chỉ số đo lường có tính định lượng, tạo thuận lợi cho tác kiểm tra, đánh giá và tổng kết việc thực hiện dự án.

Bằng Vũ

 


Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 5,987
Tổng số trong ngày: 465
Tổng số trong tuần: 464
Tổng số trong tháng: 24,263
Tổng số trong năm: 100,210
Tổng số truy cập: 110,208